Skoldator

Speciellt framtagen produkt för såväl kommunala som privata skolor.

Hyreslösningen omfattar hela kedjan av värdekomponenter för att det absolut viktigaste – Lärande med IT ska vara i fokus. Release tar hand om och administrerar det ekonomiska rörande allt annat; hårdvaran, tillbehör, nödvändiga mjukvaror, supportavtal, installation och utbildningar samt en försäkring anpassad för elever i alla årskurser från årskurs 1 och uppåt.

Under avtalstiden

  • Kan skolan uppgradera både mjukvara och hårdvara
  • Erhålls support, service och tjänster i enlighet med leverantörens villkor

Efter avtalstiden kan skolan

  • Återlämna den del av utrustningen som inte eleverna vill köpa
  • Köpa utrustningen till marknadsvärde eller ett i förväg avtalat värde
  • Förlänga avtalet

Fördelar

  • Minimerar administration och fakturahantering
  • Release samordnar det finansiella flödet kring alla ingående varor och tjänster
  • Skolan kan när som helst lägga till utrustning för nya elever
  • Mycket enkelt att budgetera och planera likviditet

Mycket enkelt att fördela kostnader mellan klasser, program, rektors- eller skolområden