Funktionshyra

Funktionshyra är en finansieringsform speciellt lämpad för utrustning som är relaterad till hög eller relativt hög produktion av enheter och där det finns behov för kontinuerlig service, tjänst och/eller förbrukning. T ex Kopiering-/Print, Kaffemaskiner, Röntgenutrustning osv.

Service och/eller tjänsteavtal inkluderas och blir en bilaga till Funktionshyresavtalet. Detta innebär att många tjänster och produkter hamnar på en enda faktura istället för flera. Release Funktionshyra minimerar administration och minskar kostnader för fakturahantering för alla. Kunden betalar nyttjandet per förbrukad enhet; Antal utskrifter; Antal Kaffekoppar; Antal röntgenbilder osv. Modellen gör det mycket enkelt att budgetera och fördela samt jämföra kostnader. Detta är en allt mer efterfrågad finanslösning inom allt fler branscher.

Under avtalstiden

 • Kan kunden uppgradera mjukvara & hårdvara
 • Erhålls support, service och tjänster i enlighet med leverantörens villkor

Efter avtalstiden kan kunden

 • Återlämna utrustningen
 • Köpa utrustningen till marknadsvärde
 • Förlänga avtalet

Fördelar

 • Minimerar administration och fakturahantering
 • Bra för cashflow/likviditet
 • Kan alltid uppgradera till modernare/mer passande utrustning
 • 100 % avdragsgill
 • Mycket enkelt att budgetera och planera likviditet
 • Mycket enkelt att fördela kostnader internt/externt

Vill du veta mer om Funktionshyra

Kontakta vår Support

090-690 40 40 eller support@releasefinans.se