Försäkring

När olyckan eller tjuven är framme upptäcker många att deras företagsförsäkring täcker väldigt liten del av skadan. Det kan också vara så att försäkringen inte täcker någonting alls då långt ifrån alla företagsförsäkringar täcker hyrd och leasad utrustning över huvud taget. Om den gör det, är självrisken onödigt hög och handläggningstiden kan ta veckor eller månader – Detta när man behöver utrustningen Nu!

Vi tecknar alltid en försäkring optimerad för din utrustning där vi förhandlat fram:

  • En låg självrisk - 0 - 1 000 kr*
  • En hög ersättningsnivå - motsvarande lika bra utrustning eller bättre - än den som skadats eller förlorats
  • Ett maskinskadeskydd – I praktiken en förlängd garanti som träder in efter ordinarie tillverkargaranti gått ut
  • Med Release försäkring är handläggningstiden alltid garanterat kortare än leveranstiden av ett ersättningsobjekt. Detta då vi vet att utrustningen är viktig för din verksamhet.

*Andra självrisknivåer kan förekomma, se fullständiga villkor

Försäkringsprodukter

Allriskförsäkring

Specialanpassad för de flesta typer av lös egendom (IT, Medical, Print osv).

Fotoförsäkring

För professionell fotoutrustning, hela världen.

Skoldatorförsäkringar

Anpassad för alla olika typer av skoldatorlösningar.

Skräddarsydda försäkringar

För investeringar med speciella skyddsbehov, stora belopp eller udda användningsområden.