Historia

Release Finans AB bildades i december 2013 av Krister Olsson och Anders Åström tillsammans med fem av dem som idag är operativa i bolaget. 

De idag 28 anställda har arbetat tillsammans i branschen mycket länge. Vår samlade erfarenhet av branschen är mer än 350 år. Vår snittålder är 35 år och vi är för närvarande 11 kvinnor och 17 män.

Många av oss arbetade tillsammans redan inom Resonia Leasing på 80-talet och Anders Åström var till och med en av grundarna. De flesta var sedan med och startade upp leverantörsleasing i Norden och Baltikum åt Siemens Financial Services.  Resonia var på sin tid marknadsledande inom leverantörsleasing i Norden. Även Siemens Financial Services har en mycket framgångsrik historia inom detta marknadssegment på Nordisk basis.

Vår plattform av kompetens inom finansiering, administration, systemutveckling och försäljning tillsammans med vår vision - att modernisera en mycket trögrörlig bransch - har visat sig vara ett mycket vägvinnande koncept.