Historia

Release Finans AB bildades i december 2013 av Krister Olsson och Anders Åström tillsammans med fem av dem som idag är operativa i bolaget. 

De idag 24 anställda har arbetat tillsammans i branschen mycket länge. Vår samlade erfarenhet av branschen är mer än 350 år. Vår snittålder är 35 år och vi är för närvarande 8 kvinnor och 16 män.

Många av oss arbetade tillsammans redan inom Resonia Leasing på 80-talet och Anders Åström var till och med en av grundarna. De flesta var sedan med och startade upp leverantörsleasing i Norden och Baltikum åt Siemens Financial Services.  Resonia var på sin tid marknadsledande inom leverantörsleasing i Norden. Även Siemens Financial Services har en mycket framgångsrik historia inom detta marknadssegment på Nordisk basis.

Vår plattform av kompetens inom finansiering, administration, systemutveckling och försäljning tillsammans med vår vision - att modernisera en mycket trögrörlig bransch - har visat sig vara ett mycket vägvinnande koncept.